Skänk en gåva

Ditt bidrag går direkt till barnens utbildning och välmående. Inga administrativa avgifter.

Bli fadder du med!

Att vara fadder innebär att vara med och förändra och göra skillnad för de barn som lever med funktionsvariationer på barnhemmet i Challagundla, Indien. De pengar som samlas in varje månad går till utbildning, såsom lärarlöner och skolböcker, hygienartiklar, mediciner, mat och mycket mer.

Vad ditt bidrag går till

Mat kläder och hjälpmedel

Vi sponsrar barnhemmet med mat, kläder, hygienartiklar, mediciner, hjälpmedel mm.

Projekt på barnhemmet

Projekt som om- och tillbyggnationer, egen odling, lekpark mm.

Projekt som om- och tillbyggnationer, egen odling, lekpark mm.

Utbildning & lärare

Vi sponsrar barnhemmet med en kokerska, datalärare, internetkoppling, mm.

Vill du hjälpa till?

Vi behöver fler faddrar till barnhemmet för att kunna göra mer för barnen. Genom ett månadsbidrag ger du barnen ett bättre liv på barnhemmet och möjlighet till utbildning. Enstaka gåvor gör också skillnad och är varmt välkomna!

Om barnhemmet

Vintern 2011 reste Samuel med sina två barn Martina och Alexander ner till Indien. Samuel som är adopterad från Indien ville visa sina barn var han kom ifrån, sin bakgrund och uppväxt. Det besökte det barnhem som Samuel hade växt upp på, men kvar fanns bara ruinerna av ett tidigare framgångsrikt hem för föräldralösa barn.

Under 70-talet hade organisation ett tiotal barnhem runt om i Indien med stöd från västvärlden. När Samuel med sina barn reste till Indien fanns bara ett hem kvar, 17 kilometer bort. Organisationen var i desperat behov av stöd efter år av sinande medel. Det kvarvarande barnhemmets fokusområde var och är för barn med funktionsnedsättningar…