Kallelse till årsmötet för föreningen 2022

Hej alla medlemmar,

Härmed kommer en kallelse till årsmötet för föreningen Handikappbarnhemindien.se.
Mötet kommer att hållas lördag den 28 maj kl. 14.00. 

Med anledning av den rådande pandemin har vi i år bestämt att årsmötets utförande kommer vara en hybrid-variant. Ni som önskar delta på årsmötet kan därmed ansluta digitalt på länk eller dyka upp fysiskt på plats i Nykvarn

Anmälan till årsmötet sker via ett mejl till
 info@handikappbarnhemindien.se 

OSA, om du vill delta och hur senast 7 maj 2022. 

Förslag på stadgeändringar

Revidering av stadgar för handikappbarnhemindien.se

Till Föreningens årsmöte 28 maj har styrelsen tagit fram ett förslag (klicka här) på reviderade stadgar. Eventuella yttranden ska vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före årsmötet. Synpunkter skickas till info@handikappbarnhemindien.se 

Mer detaljerad information kommer att skickas till de medlemmar som har anmält sig till årsmötet.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen