Nomineringar till Styrelsearbete i föreningen 2021

Hej alla medlemmar!

Nu är det dags att lämna in nomineringar till styrelsen inför föreningen handikappbarnhemindien.se’s årsmöte.

Vi ser gärna någon med erfarenhet av hjälparebete i andra länder eller styrelsearbete, som kan hjälpa till i styrelsens arbete. Man kan nominera sig själv också.

Följande val ska göras vid årsmötet:

Val av ordförande 1 år

Val av 2 ledamöter 2 år

(Eventuellt 3 ledamöter beroende på om stadgeändring går igenom.)

Val av 2 suppleanter 2 år samt 1 fyllnadsval på 1 år

Val av 2 revisorer 1 år

Nomineringarna lämnas till valberedningen senast 13 mars 2021

Johan: johan_alander@hotmail.com

Marie: berzeliushem@gmail.com

Varma hälsningar från Valberedningen